VvE Leden Portaal
Een lid kan alle relevante gegevens betreffende zijn/haar perceel inzien o.a.:

 • Stemverhouding
 • Adresgegevens, contactgegevens
 • Maandelijkse bijdragen
 • Openstaande en/of betaalde fakturen betreffende de maandelijkse VvE bijdrage(n)
 • U kunt op eenvoudige wijze storingen via het portaal melden. Nadien kunt u de voortgang van de melding bekijken
 • U kunt rechtstreeks uw vraag stellen aan uw eigen accountmanager
 • Documenten, zoals de Akte van Splitsing, notulen, balansen, e.d.met betrekking tot de VvE zijn direct online beschikbaar


VvE Bestuurder Portaal

Het bestuur heeft actuele inzage in o.a.:

 • Ledenbestand. Er is een ledenlijst beschikbaar met alle leden van de VvE. Inclusief de contactgegevens voor het bestuur
 • Alle specifieke documenten voor het bestuur zijn online beschikbaar
 • Het bestuur kan alle storingsmeldingen van de VvE inzien en de ondernomen akties volgen
 • Balans: De actuele Balans kan gedurende het boekjaar worden geraadpleegd, waardoor het bestuur inzage heeft in de actuele stand van zaken.
 • Verlies & Winstrekening: het bestuur kan dagelijks de Verlies en Winstrekening, alsmede de bijbehorende grootboekkaarten,inzien. Hiermee heeft men altijd een actueel beeld in de financiële positie van de VvE. Desgewenst kan men de betaalde nota’s op het scherm inzien.