19 december 2017 is het nieuwe Modelreglement 2017 vastgesteld.

Dit heeft geen consequenties voor bestaande VvE's.

Wel zal het nieuwe reglement gebruikt gaan worden

bij nieuwe splitsingen.

 

Modelreglement 2017